31-8-2017 Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών την Παρασκευή 1/9/2017.

1)Οι εκπαιδευτικοί που έχουν οργανική θέση, παρακαλούνται να παρουσιαστούν στο σχολείο οργανικής τους. 2α)Οι εκπαιδευτικοί που είναι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Ευβοίας , παρακαλούνται να παρουσιαστούν στο σχολείο που είχαν προσωρινή τοποθέτηση πέρυσι. 2β) Οι εκπαιδευτικοί που είναι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Ευβοίας και ήταν αποσπασμένοι πέρυσι εκτός νομού, παρακαλούνται να παρουσιαστούν στα γραφεία της …

Συνέχεια του άρθρου ‘31-8-2017 Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών την Παρασκευή 1/9/2017.’ »

30-8-2017 Προσωρινός ενδεικτικός πίνακας λειτουργικών κενών και πλεονασμάτων – ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Σας ενημερώνουμε ότι : α) Αναρτάται ο παρακάτω προσωρινός ενδεικτικός πίνακας λειτουργικών κενών και πλεονασμάτων, προς ενημέρωση των εκπαιδευτικών. β) Ο οριστικός πίνακας κενών και πλεονασμάτων θα αναρτηθεί την Παρασκευή 1/9/2017, μετά τη συνεδρίαση των συλλόγων διδασκόντων των σχολείων. Διευκρινίζεται ότι τα κενά και πλεονάσματα της ειδικότητας ΠΕ04 θα χαρακτηριστούν σε επιμέρους ειδικότητες την Παρασκευή …

Συνέχεια του άρθρου ‘30-8-2017 Προσωρινός ενδεικτικός πίνακας λειτουργικών κενών και πλεονασμάτων – ΑΙΤΗΣΕΙΣ’ »

30-8-2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης Διευθυντή του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Καμαρίων.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΑΙΤΗΣΕΩΝ_Δ_ΝΤΩΝ 2017 ΕΕΕΕΚ Καμαρίων ΦΕΚ78-30-5-2017-N4473-2017 Υπουργική απόφαση Εγκύκλιος Διευθυντών Σχολείων 2017 ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ

28-8-2017 Χρονοδιάγραμμα τοποθετήσεων σε λειτουργικά κενά σχολικού έτους 2017-2018.

Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 30-8-2017, θα συνεδριάσει το ΠΥΣΔΕ Ευβοίας και θα ανακοινωθεί ο (προσωρινός) πίνακας λειτουργικών κενών-πλεονασμάτων. Ταυτόχρονα, θα ζητηθεί από τους εκπαιδευτικούς που : 1) δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο (λειτουργικά υπεράριθμοι), 2) είναι στην διάθεση του ΠΥΣΔΕ, 3) ζητούν απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ ή τοποθέτηση μετά από απόσπαση από άλλο ΠΥΣΔΕ, …

Συνέχεια του άρθρου ‘28-8-2017 Χρονοδιάγραμμα τοποθετήσεων σε λειτουργικά κενά σχολικού έτους 2017-2018.’ »