24-7-2017 Δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων υποψηφίων Διευθυντών/τριών.

ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ_ΤΡΙΩΝ Οι δηλώσεις θα υποβάλλονται στη Δ.Δ.Ε. Ευβοίας, αυτοπροσώπως ή με fax (2221075235) έως και την Τρίτη 25-7-2017. (σε περίπτωση αποστολής της δήλωσης με fax, παρακαλούμε επιβεβαιώστε για την παραλαβή της στο τηλ. 2221085809)

21-7-2017 Εγκύκλιος ενστάσεων, επανεξετάσεων, ανακλήσεων και νέων αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών Δ.Ε. για το διδακτικό έτος 2017-2018.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ, ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΩΝ, ΑΝΑΚΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ_21-07-2017

19-7-2017 Τελικός ενιαίος αξιολογικός πίνακας υποψηφίων Διευθυντών/τριών.

ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ 2017 Έγγραφες ενστάσεις θα κατατίθενται στη ΔΔΕ Ευβοίας από την Τετάρτη 19/7/2017 έως και την Παρασκευή 21/7/2017.