29-6-2017 Βελτιώσεις & Οριστικές Τοποθετήσεις.

Πρόσκληση-29-06-2017 ΠΙΝΑΚΑΣ_ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ_ΚΕΝΩΝ_ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ_Α_Β_ΕΥΒΟΙΑΣ_ 2017-18 Αίτηση Τοποθέτησης Επισήμανση: Αν στην ειδικότητά σας, υπάρχει έστω ένα οργανικό κενό, μπορείτε να δηλώσετε και οποιοδήποτε άλλο που μπορεί να προκύψει από βελτίωση και δεν εμφανίζεται στον παραπάνω πίνακα.