22-05-2017 Ορισμός επιπλέον μελών στα Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

H με αριθμό πρωτ. Φ.350/40/83818/Ε3/19-5-2017 Απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα ‘Ορισμός επιπλέον μελών στα Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής ΠΥΣΠΕ & ΠΥΣΔΕ»:  Υ.Α. ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ