07-02-2017 Ενδοσχολική επιμόρφωση από το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ Εύβοιας στο Γυμνάσιο Ψαχνών με θέμα «Χρήση και αξιοποίηση Διαδραστικού πίνακα»

Στο Γυμνάσιο Ψαχνών τη Τρίτη 21/02/2017 θα διεξαχθεί 2ωρη ενδοσχολική επιμόρφωση από το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ Εύβοιας με θέμα: Χρήση και αξιοποίηση του διαδραστικού πίνακα.» Στην επιμόρφωση θα συμμετάσχουν οι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων  που υπηρετούν στο Γυμνάσιο Ψαχνών.