24-2-2017 Παράταση υποβολής Αίτησης- Δήλωσης Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ & ΕΠΑΛ 2017.

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε η παράταση της προθεσμίας  για την υποβολή της Αίτησης-Δήλωσης συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις  ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. Έτσι, η προθεσμία για την υποβολή της εν λόγω Αίτησης-Δήλωσης παρατείνεται μέχρι και την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2017. Επιπρόσθετα οι υποψήφιοι παλαιοτέρων ετών, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές  Εξετάσεις,  θα …

Συνέχεια του άρθρου ‘24-2-2017 Παράταση υποβολής Αίτησης- Δήλωσης Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ & ΕΠΑΛ 2017.’ »