31-8-2016 «Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΔΕ»

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν αποσπαστεί από άλλα ΠΥΣΔΕ στο ΠΥΣΔΕ Ευβοίας, όπως παρουσιαστούν την Πέμπτη 1/9/2016 στα γραφεία της Διεύθυνσης, ώστε να αναλάβουν υπηρεσία, προσκομίζοντας εκτυπωμένη την αίτηση απόσπασής τους που είχαν υποβάλει στο ΟΠΣΥΔ.