30-8-2016 «Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών»

Οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι παραμένουν στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Ευβοίας, παρακαλούνται να παρουσιαστούν στα Γραφεία της Διεύθυνσης, Κριεζή 16 στη Χαλκίδα, προκειμένου να αναλάβουν υπηρεσία την Πέμπτη 1/9/2016 ή να αποστείλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση με φαξ (στο 2221075235) .