17-06-2016 Εγγραφή υποψηφίων αναπληρωτών/ωρομισθίων στο Π.Σ. Ο.Π.ΣΥ.Δ.

 Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι για το σχολικό έτος 2016-2017 οι αιτήσεις αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς.
Πριν από την υποβολή αίτησης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εγγραφούν στο Ο.Π.ΣΥ.Δ.

Διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης Εγχειρίδιο Εγγραφής και Σύνδεσης Χρήστη.

Δείτε σχετική ανακοίνωση του ΥΠ.Π.Ε.Θ.