23-12-2015 Κοινοποίηση πινάκων υποψηφίων Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας

9373.23-12-2015 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ Μόρια Υποψηφίων Διευθυντών Δ/θμιας Εκπ. Στερεάς Ελλάδας (ανακοινοποίηση) Για περισσότερα δείτε το Δικτυακό Τόπο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρ/θμιας και Δ/θμιας Εκπ. Στερεάς Ελλάδας

10-12-2015 Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον» της Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου για το σχολ. έτος 2015 – 2016

Δείτε το σχετικό έγγραφο με οδηγίες για τη διδασκαλία του ΑΕΠΠ