24-11-2015 Νέος κύκλος εκπαιδευτικών συναντήσεων στην Εστία Γνώσης Χαλκίδας με θέμα: «Αρχές Ρομποτικής» σε συνεργασία με το Κε.Πλη.Νε.Τ Εύβοιας

Σας ενημερώνουμε ότι  η Εστία Γνώσης Χαλκίδας σε συνεργασία με το  Κέντρο Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (Κε.Πλη.Νε.Τ) Εύβοιας   διοργανώνει πιλοτικά σε εβδομαδιαία βάση μονόωρες εκπαιδευτικές-επιμορφωτικές συναντήσεις εκπαιδευτικής ρομποτικής για ομάδες μαθητών Γ’ τάξης Γυμνασίου και  Β τάξης Λυκείου.  Οι επιμορφωτικές συναντήσεις   έχουν ως  θέμα: «Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Ρομποτική: Κτίζοντας γνώση μέσα από την επίλυση προβλήματος και τον προγραμματισμό εκπαιδευτικών ρομποτικών διατάξεων»  με  εισηγητή τον υπεύθυνο του Κε.Πλη.Νε.Τ. Εύβοιας, κ.Αριστείδη Αράπογλου, μέλος της επιστημονικής ομάδας της Εστίας Γνώσης Χαλκίδας.

Βασικός σκοπός των επιμορφωτικών συναντήσεων είναι η  εισαγωγή των μαθητών  στον κόσμο της εκπαιδευτικής ρομποτικής με έμφαση στο βασικό χαρακτηριστικό του προγραμματισμού ελεγκτών και της συστημικής σκέψης μέσα από την επίλυση απλών προβλημάτων. Το πρόγραμμα των επιμορφωτικών συναντήσεων μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:

  • Παρουσίαση με διαδραστικό τρόπο  εφαρμογών της Ρομποτικής στη καθημερινή ζωή.
  • Σύντομη Ιστορική αναδρομή της Ρομποτικής.
  • Εισαγωγή στη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων και στη μοντελοποίηση με εκπαιδευτικές ρομποτικές διατάξεις (Lego Mindstorms NXT, arduino).
  • Τροποποίηση-συμπλήρωση έτοιμου κώδικα προγραμματισμού  από τους μαθητές με στόχο την επίλυση προβλημάτων ρομποτικής με Lego Mindstorms ΝΧΤ.
  • Θέματα για συζήτηση με κοινωνικές προεκτάσεις για την εισαγωγή της τεχνολογίας και της ρομποτικής στις  καθημερινές δραστηριότητες.

Οι συναντήσεις  πραγματοποιούνται  στο χώρο της Εστίας Γνώσης Χαλκίδας στο «Κόκκινο Σπίτι» και  εντάσσονται στο πρόγραμμα επισκέψεων σε αυτή. Για περισσότερες πληροφορίες και για τον ορισμό προγραμματισμένης συνάντησης παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Εστία Γνώσης Χαλκίδας στα τηλ.2221077599, 87860.