28-08-2015 Διδασκαλία του διδακτικού/μαθησιακού πεδίου Τεχνολογία και Πληροφορική στο Γυμνάσιο

Απόφαση 116886/Δ2/21-7-2015 (ΦΕΚ 1687/Β/13-8-2015) του Υπουργείου Παιδείας Δείτε το ΦΕΚ

15-08-2015 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ-ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΔΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΙΑ_ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ_ΚΕΝΑ_ΚΑΙ_ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ_ΕΝΤΟΣ_ΠΥΣΔΕ ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ_ΓΙΑ_ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ_ΚΕΝΑ_2015 ΕΝΤΥΠΟ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ_ΕΝΤΟΣ_ΠΥΣΔΕ-2015