06-07-2015 – Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής στις εξετάσεις και μηχανογραφικού δελτίου για την εισαγωγή Ελλήνων του εξωτερικού στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση έτους 2015.

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: https://exams-expatriate.it.minedu.gov.gr
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 8-15 Ιουλίου 2015. 
Για να δείτε τη σχετική ανακοίνωση του ΥΠΟΠΑΙΘ πατήστε εδώ.