24-06-2015 Πίνακας 1η Φάσης – Μοριοδότηση υποψήφιων συντονιστών εξωτερικού

Για να δείτε τη σχετική ανακοίνωση καθώς και τους πίνακες με τα ονόματα των επiλεχθέντων & απορριφθέντων εκπαιδευτικών πατήστε εδώ.