Σχετικά

Το νέο ιστολόγιο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχεδιάστηκε, υλοποιήθηκε και συντηρείται από τον υπεύθυνο Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (Πλη.Νε.Τ) Εύβοιας. Στόχος του είναι η ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας με εκπαιδευτικά και διοικητικά νέα. Το ιστολόγιο αναπτύχθηκε και φιλοξενείται στην υπηρεσία ιστολογίων του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (blogs.sch.gr).  Το ιστολόγιο  ενημερώνεται με νέες ανακοινώσεις, δελτία τύπου και πρόσθετες χρήσιμες πληροφορίες.  

 Σημείωση: Η δημοσίευση Δελτίων Τύπου με μορφή ανακοινώσεων στο ιστολόγιο πραγματοποιείται από τα αντίστοιχα   τμήματα  της ΔΙ.Δ.Ε. Εύβοιας με ευθύνη των αντίστοιχων προϊσταμένων. Για την επίλυση αποριών ή προβλημάτων  σχετικά με το περιεχόμενο των ανακοινώσεων παρακαλούμε επικοινωνήστε με το αντίστοιχο αρμόδιο γραφείο-τμήμα.

Αριστείδης Αράπογλου

Υπεύθυνος Πλη.Νε.Τ Δ/θμιας Εκπ. Εύβοιας