Εκδρομές Γενικές Πληροφορίες

Στις σελίδες αυτές φιλοξενούνται πληροφορίες, ανακοινώσεις, προκυρήξεις σχετικά με την πραγματοποίηση εκδρομών και εκπαιδευτικών επισκέψεων των σχολικών μονάδων της ΔΔΕ Εύβοιας