Κατηγορία: Επιλογή Διευθυντών

Πρόσκληση δήλωσης προτίμησης για πλήρωση της θέσης Διευθυντή/ντριας στο 2ο Πειραματικό Γυμνάσιο Ρόδου

ΚΑΛΟΥΜΕ Τους/τις εγγεγραμμένους/ες που παραμένουν, μετά την τοποθέτηση των Διευθυντών/ντριών σε σχολικές μονάδες και εργαστηριακά κέντρα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου, στον τελικό πίνακα επιλογής Διευθυντών/ντριών των σχολικών μονάδων της… Διαβάστε περισσότερα »

Πρόσκληση για υποβολή νέας δήλωσης προτίμησης θέσης διευθυντριών/ντών για την πλήρωση κενών θέσεων

Μετά την τοποθέτηση Διευθυντριών/ντών σε σχολικές μονάδες και εργαστηριακά κέντρα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου καλούνται οι εγγεγραμμένοι εκπαιδευτικοί στον κυρωμένο τελικό πίνακα επιλογής Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων… Διαβάστε περισσότερα »

12-04-23 Ανακοίνωση του Γ.Γ. σχετικά με τη δήλωση προτίμησης υποψηφίων Διευθυντών σχολικών μονάδων

Από το Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής,  ανακοινώνεται ότι : «Όσοι από τους υποψηφίους Διευθυντές σχολικών μονάδων δεν υπέβαλαν δήλωση προτίμησης μέχρι τις 11:59 μ.μ…. Διαβάστε περισσότερα »

Πρόσκληση δήλωσης σχολικών μονάδων με σειρά προτίμησης Διευθυντών/ντριών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων

Μετά την κύρωση των τελικών πινάκων επιλογής Διευθυντών/ντριών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων και σύμφωνα με το άρθρο 13 της υπ’ αριθμ. πρωτ. 149720/Δ6/02-12-2022 Υπουργικής Απόφασης, καλούμε τους/τις εγγεγραμμένους/ες στον τελικό… Διαβάστε περισσότερα »

Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης προτίμησης θέσης διευθυντριών/ντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων

Μετά την κύρωση τού τελικού πίνακα επιλογής υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων, σύμφωνα με τον υπ’αριθμ. Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136/Α/3-8-2021) και το άρθρο 12 της με αριθμ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/02.12.2022… Διαβάστε περισσότερα »

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΩΝ/ΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ Ε.Κ. ΤΗΣ ΔΔΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Κοινοποιείται, ύστερα από την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων, ο αναμορφωμένος ενιαίος αξιολογικός πίνακας δεκτών υποψηφίων Διευθυντριών/ντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. της ΔΔΕ Δωδεκανήσου. Ανακοινώνεται επίσης το πρόγραμμα συνεντεύξεων των υποψηφίων… Διαβάστε περισσότερα »