Κατηγορία: Επιλογή Διευθυντών

Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης προτίμησης θέσης διευθυντριών/ντών σχολικών μονάδων της Δ.Δ.Ε. Δωδεκανήσου

(αριθ. πρωτ. επαναπροκήρυξης 4564/04.08.2023/ ΝΗΣΙΑ) Μετά την κύρωση τού τελικού πίνακα επιλογής υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων με την αριθμ. Φ.10.6/4984/30.08.2023 απόφαση κύρωσης , σύμφωνα με τον υπ’αριθμ. Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ… Διαβάστε περισσότερα »

Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης προτίμησης θέσης διευθυντριών/ντών σχολικών μονάδων της Δ.Δ.Ε. Δωδεκανήσου

(αριθ. πρωτ. προκήρυξης 4678/11.08.2023 ΕΜΠΩΝΑΣ Κ.Λ.Π.) Μετά την κύρωση τού τελικού πίνακα επιλογής υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων με την αριθμ. Φ.10.6/4985/30.08.2023 απόφαση, σύμφωνα με τον υπ’αριθμ. Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136/Α/3-8-2021)… Διαβάστε περισσότερα »

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ (ΕΜΠΩΝΑ κλπ) ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΩΝ/ΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΔΔΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Κοινοποιείται, ύστερα από την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων, ο αναμορφωμένος ενιαίος αξιολογικός πίνακας δεκτών υποψηφίων Διευθυντριών/ντών σχολικών μονάδων της ΔΔΕ Δωδεκανήσου της με αριθμ. 4678/11.08.2023 «Προκήρυξης – Πρόσκλησης ενδιαφέροντος για… Διαβάστε περισσότερα »

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΩΝ/ΝΤΩΝ (ΝΗΣΙΑ) ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΔΔΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Κοινοποιείται, ύστερα από την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων, ο αναμορφωμένος ενιαίος αξιολογικός πίνακας δεκτών υποψηφίων Διευθυντριών/ντών σχολικών μονάδων της ΔΔΕ Δωδεκανήσου στο πλαίσιο της με αριθμ. πρωτ. 4564/04.08.2023 «Επαναπροκήρυξης –… Διαβάστε περισσότερα »

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΩΝ/ΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΔΔΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Κοινοποιείται ο προσωρινός ενιαίος αξιολογικός πίνακας δεκτών υποψηφίων Διευθυντριών/ντών σχολικών μονάδων της ΔΔΕ Δωδεκανήσου στο πλαίσιο της με αριθμ. 4564/04.08.2023 «Επαναπροκήρυξης – Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενών θέσεων… Διαβάστε περισσότερα »

Πρόσκληση για υποβολή νέας δήλωσης προτίμησης θέσης διευθυντριών/ντών για την πλήρωση κενών και κενούμενων θέσεων

Καλούνται οι εγγεγραμμένοι εκπαιδευτικοί στον κυρωμένο τελικό πίνακα επιλογής Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της  ΔΔΕ Δωδεκανήσου που δεν έχουν τοποθετηθεί ως Διευθύντριες/ντες  σύμφωνα με τη δήλωση προτίμησής τους… Διαβάστε περισσότερα »

Επαναπροκήρυξη κενών θέσεων Διευθυντριών/ντών

Επαναπροκήρυξη κενών θέσεων Διευθυντριών/ντών σχολικών μονάδων ΔΔΕ Δωδεκανήσου Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Πέμπτη 06.07.2023 έως Δευτέρα 17.07.2023 958346ΜΤΛΗ-ΡΗΛ επαναπροκήρυξη ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ