ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ 2024

Προθεσμία υποβολής δηλώσεων προτίμησης οριστικής τοποθέτησης Υπεράριθμων 2024 από Παρασκευή 24.05.2024 έως Δευτέρα 27.05.2024 (ώρα 14:00).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: gpisde@dide.dod.sch.gr

Απόφαση ονομαστικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών

Κατάσταση οργανικών κενών ανά Σχολ. Μονάδα

Δήλωση προτίμησης για τοποθέτηση