ΚΠΓ Α΄ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2024 – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

Ενημερώνουμε τους υποψηφίους των εξετάσεων ΚΠΓ περιόδου Μαΐου 2024 ότι:

Τα Εξεταστικά Κέντρα για τις Εξετάσεις του ΚΠΓ 2024Α περιοχής Ν. Δωδεκανήσου οι οποίες θα διεξαχθούν το Σάββατο 25 Μαΐου 2024 και την Κυριακή 26 Μαΐου 2024 για την πιστοποίηση της γνώσης των γλωσσών ΑγγλικήςΓαλλικήςΓερμανικήςΙταλικής και Ισπανικής για τα επίπεδα:

α) Α (Α1 «στοιχειώδης γνώση», Α2 «βασική γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test).

β) Β (Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test).

γ) Γ (Γ1 «πολύ καλή γνώση», Γ2 «άριστη γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test).

είναι τα ακόλουθα:

4ο ΓΕΛ Ρόδου (ΡΟΔΟΣ – 2241063950)

1ο ΓΕΛ ΚΩ (ΚΩΣ – 2242022025)

1ο ΓΕΛ Καλύμνου (ΚΑΛΥΜΝΟΣ – 2243028992)

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητούν τις ώρες προφορικής τους εξέτασης από τα Εξεταστικά Κέντρα και τα μέλη των επιτροπών εξετάσεων τα οποία θα ανακοινώσουν τα ζεύξη των υποψηφίων ανά γλώσσα και επίπεδο τουλάχιστον 1 ημέρα πριν από τις γραπτές εξετάσεις.

Σχετική ενημέρωση θα υπάρχει και στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Δωδεκανήσου.

Συνημμένο (1) : Εξεταστικά Κέντρα

EΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΠΓ 2024Α