ΚΠΓ Α΄ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2024 – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων συμμετοχής υποψηφίων στις εξετάσεις του  ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ (ΚΠΓ) Α΄ Περιόδου 2024 ορίζεται από την Παρασκευή 01/03/2024 έως και την Δευτέρα 11/03/2024 και ώρα 23:59.

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι από την Παρασκευή 01/03/2024 έως και την Δευτέρα 11/03/2024 και ώρα 23:59 θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων για τις Εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Α’ εξεταστικής περιόδου 2023 μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://kpg.it.minedu.gov.gr.

Οι Εξετάσεις θα διεξαχθούν το Σάββατο 25 Μαΐου 2024 και την Κυριακή 26 Μαΐου 2024 για την πιστοποίηση της γνώσης των γλωσσών Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής και Ισπανικής για τα επίπεδα:
α) Α (Α1 «στοιχειώδης γνώση», Α2 «βασική γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test).

β) Β (Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) .
γ) Γ (Γ1 «πολύ καλή γνώση», Γ2 «άριστη γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test).

Επισυνάπτονται:

  1. Το Δελτίο Τύπου
  2. Η προκήρυξη
  3. Πίνακας Περιοχών εξέτασης
  4. Οι Προδιαγραφές των εξετάσεων
  5. Αναλυτικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα
  6. Εγχειρίδιο Υποψηφίου       

Δ Τ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΚΠΓ 2024Α

Υ.Α. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΠΓ 2024Α ΜΕ ΑΔΑ

Πρόγραμμα Εξετάσεων ΚΠΓ 2024Α

Περιοχές Εξέτασης ΚΠΓ 2024Α

Προδιαγραφές Εξετάσεων ΚΠΓ_2024A

KPG_Manual_Candidate_2024