Ειδική προκήρυξη κάλυψης λειτουργικών κενών

από την Παρασκευή 16 έως και την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2024.

20240216 16781_Ε1 Ειδική Προκήρυξη 6ΙΙ746ΝΚΠΔ-0ΕΚ

θεσεις στη ΔΔΕ Δωδεκανησου

ΒΑΘΜΙ ΔΑ Α/Α ΕΙΔΙΚΟ ΤΗΤΑ ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΩΡΑΡΙΟ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΘΕ ΣΕΙΣ
Βθμια 524
ΠΕ80
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) Μειωμέν ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ (15 ω) 1
Βθμια 535 ΠΕ82 ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Γ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) Πλήρες 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ – ΕΠΑ.Λ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ (23 ω) 1
Βθμια 565 ΠΕ86 ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) Πλήρες 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ (10 ω), ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΟΡΩΝΗΣ ΡΟΔΟΥ (13 ω) 1
Βθμια 572 ΠΕ87.0 2 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) Πλήρες ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) ΡΟΔΟΥ (23 ω) 1
Βθμια 587 ΠΕ90 ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Γ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) Πλήρες 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ – ΕΠΑ.Λ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ (23 ω) 1