Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενών θέσεων Υποδιευθυντριών/ντών ΕΠΑΛ και Εσπερινού Γ.Λ.Τ. Αρχαγγέλου

job g09971699e 640

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Πέμπτη 16/11/2023 έως και Τετάρτη 29/11/2023 ώρα 14:00

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Έντυπο αίτησης

Υπεύθυνη Δήλωση