Κύριοι και επικουρικοί πίνακες δεκτών υποψηφίων και πίνακες μη αποδεκτών (μετά τις ενστάσεις) για τις θέσεις υποδιευθυντών – τομεαρχών

john schnobrich 2FPjlAyMQTA unsplash

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΩΝ/ΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ Ε.Κ. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ Ε.Κ. ΤΗΣ ΔΔΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

 

Κοινοποιούνται οι αναπροσαρμοσμένοι κύριοι, επικουρικοί (σε περίπτωση μη πλήρωσης της θέσης από τους υποψήφιους των κύριων πινάκων) πίνακες δεκτών υποψηφίων και μη δεκτών υποψηφίων Υποδιευθυντριών/ντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. καθώς και υποψηφίων Τομεαρχών Ε.Κ. της ΔΔΕ Δωδεκανήσου ύστερα από την εξέταση των υποβληθείσων ενστάσεων.

Υποδιευθυντές

Αναπροσαρμοσμένος κύριος πίνακας αποδεκτών υποψηφίων

Αναπροσαρμοσμένος επικουρικός πίνακας αποδεκτών υποψηφίων

Αναπροσαρμοσμένος πίνακας μη αποδεκτών υποψηφίων

Τομεάρχες

Αναπροσαρμοσμένος κύριος πίνακας αποδεκτών υποψηφίων

Αναπροσαρμοσμένος επικουρικός πίνακας αποδεκτών υποψηφίων

Αναπροσαρμοσμένος πίνακας μη αποδεκτών υποψηφίων