Κύριοι και επικουρικοί πίνακες δεκτών υποψηφίων και πίνακες μη αποδεκτών για τις θέσεις υποδιευθυντών – τομεαρχών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΩΝ/ΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ Ε.Κ. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ Ε.Κ. ΤΗΣ ΔΔΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Κοινοποιούνται οι κύριοι, οι επικουρικοί (σε περίπτωση μη πλήρωσης της θέσης από τους υποψήφιους των κύριων πινάκων) πίνακες δεκτών υποψηφίων και μη δεκτών υποψηφίων Υποδιευθυντριών/ντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. καθώς και υποψηφίων Τομεαρχών Ε.Κ. της ΔΔΕ Δωδεκανήσου .

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά των ανωτέρω πινάκων είτε έντυπα στα γραφεία της Δ.Δ.Ε. Δωδεκανήσου (Γ. Μαύρου 2 – Κτίριο Δ.Ο.Υ. 4ος όροφος, Ρόδος) είτε ηλεκτρονικά στο mail: mail@dide.dod.sch.gr, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής τους στην ιστοσελίδα μας, ήτοι από την Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2023 έως και την Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 15:00.

Υποδιευθυντές

Κύριος πίνακας αποδεκτών υποψηφίων

Κύριος πίνακας αποδεκτών υποψηφίων (ορθή επανάληψη)

Επικουρικός πίνακας αποδεκτών υποψηφίων

Πίνακας μη αποδεκτών υποψηφίων

Τομεάρχες

Κύριος πίνακας αποδεκτών υποψηφίων

Κύριος πίνακας αποδεκτών υποψηφίων (ορθή επανάληψη)

Επικουρικός πίνακας αποδεκτών υποψηφίων

Πίνακας μη αποδεκτών υποψηφίων