(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενών θέσεων Υποδιευθυντριών/ντών σχολικών μονάδων και Εργ. Κέντρων καθώς και Υπεύθυνων Τομέων Εργ. Κέντρων της ΔΔΕ Δωδεκανήσου

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης (δεν ισχύει πλέον – έχει γίνει ορθή επανάληψη).

Διαβάστε την ορθή επανάληψη του κειμένου της προκήρυξης.

Θα χρειαστείτε επίσης:

Έντυπο αίτησης

Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Τρίτη 26.09.2023 έως και  Δευτέρα 09.10.2023 και ώρα 14:00 είτε αυτοπροσώπως στα Γραφεία της Δ.Δ.Ε. Δωδεκανήσου (Γ. Μαύρου 2 – 4ος όροφος, Ρόδος) είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο mail@dide.dod.sch.gr

Η υπεύθυνη δήλωση να υποβάλλεται μέσω της εφαρμογής gov.gr