ΚΠΓ Β΄ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023 – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 

Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Β΄ Περιόδου 2023 ορίζεται από την Παρασκευή 29/9/2023 έως και την Δευτέρα 9/10/2023 και ώρα 23:59.

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι από την Παρασκευή 29/9/2023 έως και την Δευτέρα 9/10/2023 και ώρα 23:59 θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων για τις Εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Β’ εξεταστικής περιόδου 2023 μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://kpg.it.minedu.gov.gr.

Οι Εξετάσεις θα διεξαχθούν το Σάββατο 25 Νοεμβρίου 2023 και την Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2023 για την πιστοποίηση της γνώσης των γλωσσών Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής και Τουρκικής για τα επίπεδα:
α) Β (Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) .
β) Γ (Γ1 «πολύ καλή γνώση», Γ2 «άριστη γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test).

Επισυνάπτονται:

  1. Εγχειρίδιο Υποψηφίου
  2. Ενημερωτικό έντυπο για το ΚΠΓ_2023Α
  3. Η προκήρυξη
  4. Η προκήρυξη (Ανακοινοποίηση στο ορθό)
  5. Οι Προδιαγραφές των εξετάσεων
  6. Πίνακας Περιοχών εξέτασης
  7. Αναλυτικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα
  8. Το Δελτίο Τύπου

KPG_Manual_Candidate_2023

Ενημερωτικό Έντυπο για το ΚΠΓ_2023Β

Προκήρυξη 60Σ346ΝΚΠΔ-ΖΤ9-2 ΑΝΑΚΟΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΠΓ_Β_Περιόδου 2023Β

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΠΓ Β_Περιόδου 2023Β

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΠΓ Περιόδου 2023Β 60Σ346ΝΚΠΔ-ΖΤ9 ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΠΓ 2023Β

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΚΠΓ Περιόδου 2023Β