ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναπληρωτών και διευκόλυνση της υπηρεσίας μας, οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί οφείλουν:

Να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα με τα στοιχεία τους, το αργότερο μέχρι την ΤΡΙΤΗ 5/9/2023 και ώρα 11:00πμ, πατώντας ΕΔΩ! και την ημέρα της πρόσληψης να καταθέσουν στο σχολείο που θα παρουσιαστούν όλα τα παρακάτω δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή (σύμφωνα και με τις οδηγίες του υπουργείου (https://www.minedu.gov.gr/anaplirotes) αρκετά από τα οποία θα χρειαστεί να ανεβάσουν και στην ηλεκτρονική φόρμα:

 

 1. Πιστοποιητικά Ταυτοποίησης (αντίγραφο ταυτότητας).
 2. Αντίγραφα των δικαιολογητικών των τυπικών προσόντων ένταξης στον κλάδο:
 • Πτυχίο, και αν υπάρχουν Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών (φωτοαντίγραφα) με αίτηση αναγνώρισης συνάφειας  και Υπεύθυνη Δήλωση γνησιότητας (επισυνάπτονται τα σχετικά έντυπα)
 1. Πρόσφατες ιατρικές βεβαιώσεις (καταθέτονται μόνο οι πρωτότυπες):
 • Παθολόγου, είτε του δημοσίου είτε ιδιώτη, η οποία να πιστοποιεί την υγεία του εκπαιδευτικού και την ικανότητα να ασκήσει διδακτικά καθήκοντα και
 • Ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιώτη, η οποία να πιστοποιεί την υγεία του εκπαιδευτικού και την ικανότητα να ασκήσει διδακτικά καθήκοντα ή του μέλους Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. να ασκήσει υποστηρικτικά καθήκοντα αντίστοιχα.
 1. Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το υπόδειγμα (συμπληρώνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμό: https://dilosi.services.gov.gr/create/q/templates).
 2. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας (φωτοαντίγραφα) με αίτηση αναγνώρισης (επισυνάπτεται).
 3. Μόνο για έγγαμους ή άγαμους με παιδιά: Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή σύμφωνο συμβίωσης (να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου). Οι εκπαιδευτικοί με τέκνα άνω των δεκαοκτώ ετών που σπουδάζουν, εκπληρώνουν την στρατιωτική τους θητεία ή είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ θα πρέπει να προσκομίσουν πρόσφατες αντίστοιχες βεβαιώσεις.
 4. Μόνο για όσους προσλαμβάνονται 1η φορά στη ΔΔΕ Δωδεκανήσου ή εφόσον υπάρχει  τροποποίηση στοιχείων: Φωτοαντίγραφο 1ης σελίδας βιβλιαρίου Τράπεζας με πρώτο όνομα δικαιούχου το όνομα του εκπαιδευτικού.
 5. Βεβαίωση απογραφής ασφαλισμένο ως αποδεικτικά ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ΑΜΑ (από την σελίδα https://www.efka.gov.gr/el/anakoinoseis/bebaiose-apographes).

 

– Σε περίπτωση που αναπληρωτής ΔΕΝ αποδεχτεί τον διορισμό του, θα πρέπει να στείλει συμπληρωμένη την Υπεύθυνη Δήλωση Μη Αποδοχής στο γραφείο των αναπληρωτών: ganapl (@) dide.dod.sch.gr