Τοποθετήσεις και αποσπάσεις εντός ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικών

teacher ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

  1. Όσοι εκπαιδευτικοί δεν βλέπουν τα στοιχεία τους στην κατάσταση των τοποθετήσεων από απόσπαση και αποσπάσεων εντός ΠΥΣΔΕ που ακολουθεί σημαίνει ότι δεν έχουν πάρει απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ. Ως εκ τούτου παραμένουν στην οργανική τους θέση.
  2. Οι εκπαιδευτικοί που δε δήλωσαν προτιμήσεις σχολικών μονάδων εντός της οριζόμενης προθεσμίας τοποθετήθηκαν σε εναπομείναντα κενά.

Αμοιβαίες αποσπάσεις

Τοποθετήσεις αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΔΕ – Αποσπάσεις εντός ΠΥΣΔΕ

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών ΓΠ που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών ΕΑ που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ