Πρόσκληση μόνιμων διορισμών στην Α/θμια και Β/θμια Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση – Προθεσμία

σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02,ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ60/61, ΠΕ70/71, ΠΕ78, ΠΕ79.01, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ84, ΠΕ85,ΠΕ86, ΠΕ87.03, ΠΕ87.04, ΠΕ87.06, ΠΕ87.08, ΠΕ87.09, ΠΕ88.01, ΠΕ88.02, ΠΕ88.03, ΠΕ88.04, ΠΕ88.05,ΠΕ89.01, ΠΕ89.02, ΠΕ91.01, ΤΕ01.19 και ΤΕ161, εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακεςκατάταξης Β΄ (Γ΄1618/2023 και Γ΄ 1845/2023) των αριθμ. 3ΕΑ/2022 (ΑΣΕΠ 20/2022), 4ΕΑ/2022 (ΑΣΕΠ18/2022) και Προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π.

20230721 82084_Ε1 Πρόσκλ. Διορ. ΕΑΕ (ΑΣΕΠ 16) 9ΒΥΧ46ΜΤΛΗ-04Λ

20230724 82377_Ε1 Εγκύκλιος Διορισμών ΕΑΕ 9Λ1Ζ46ΜΤΛΗ-ΛΞΖ