ΥΠΟΒΟΛΗ προτιμήσεων για την τοποθέτηση εκπαιδευτικών που αποσπάσθηκαν στη ΔΔΕ Δωδεκανήσου

Παρακαλούνται οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί στο ΠΥΣΔΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ για το διδακτικό έτος 2023-2024, όπως δηλώσουν στην φόρμα που ακολουθεί μέχρι 20 σχολικές μονάδες του Νομού Δωδεκανήσου κατά σειρά προτίμησης.

ως και Τρίτη 25/7/2022 και ώρα 14:00,

Προτιμήσεις αποσπασμένων ΓΕΝΙΚΗΣ

Προτιμήσεις αποσπασμένων ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ