Επαναπροκήρυξη κενών θέσεων Διευθυντριών/ντών

Επαναπροκήρυξη κενών θέσεων Διευθυντριών/ντών σχολικών μονάδων ΔΔΕ Δωδεκανήσου

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Πέμπτη 06.07.2023 έως Δευτέρα 17.07.2023

958346ΜΤΛΗ-ΡΗΛ επαναπροκήρυξη

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ