ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΣΜΕΑΕ – Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ – ΕΒΠ

Μετά την τοποθέτηση των οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών σας γνωστοποιούμε τα οργανικά κενά των σχολικών μονάδων της ΔΔΕ Δωδεκανήσου για οριστικές τοποθετήσεις και βελτιώσεις θέσεων μονίμων εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ. Η προθεσμία για την υποβολή των σχετικών δηλώσεων προτίμησης θα γίνει γνωστή σε επόμενη ανακοίνωση της υπηρεσίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι πίνακες αυτής της ανακοίνωσης δεν αφορούν τους νεοδιορισθέντες/ τις νεοδιορισθείσες εκπαιδευτικούς. Για την τοποθέτηση των νεοδιορισθέντων/σθείσων εκπαιδευτικών θα ανακοινωθούν νέοι πίνακες κενών μετά τις οριστικές τοποθετήσεις και βελτιώσεις θέσεων

ΟΡΓΑΝΙΚΑ-ΚΕΝΑ-ΓΕΝΙΚΗΣ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ-26.05.2023-2

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΤΕ

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΜΕΑΕ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΑΠΟ ΣΜΕΑΕ ΔΔΕΔ