Έναρξη προθεσμίας υποβολής δηλώσεων προτίμησης οριστικών τοποθετήσεων-βελτιώσεων

Έναρξη προθεσμίας υποβολής δηλώσεων προτίμησης οριστικών τοποθετήσεων-βελτιώσεων  εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας – Ειδικής Αγωγής , ΕΕΠ/ΕΒΠ για το έτος  2023.

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 2023

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ – ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ