Υποβολή ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων, έτους 2023.

Αρχείο: εγκύκλιος για τη συμπλήρωση του Μ.Δ. Υποψηφίων με Σοβαρές Παθήσεις 2023