ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ *ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ* ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΩΝ/ΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ Ε.Κ. ΤΗΣ ΔΔΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

pablo varela hEw2qUhk fw unsplash

Κοινοποιούνται οι αναπροσαρμοσμένοι πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων Διευθυντριών/ντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. της ΔΔΕ Δωδεκανήσου ύστερα από την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων.