ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΩΝ/ΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ Ε.Κ. ΤΗΣ ΔΔΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

pablo varela hEw2qUhk fw unsplash

Κοινοποιούνται οι πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων Διευθυντριών/ντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. της ΔΔΕ Δωδεκανήσου.

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά των ανωτέρω πινάκων αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της εφαρμογής υποβολής των αιτήσεων (https://schooldirectors.minedu.gov.gr/), εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής τους στην ιστοσελίδα μας, ήτοι από την Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2023 έως την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 23:59.