Προκήρυξη – Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή Διευθυντριών/ντών σχολικών μονάδων, Πειραματικών Σχολείων, Π.ΕΠΑ.Λ. και Εργαστηριακών Κέντρων της ΔΔΕ Δωδεκανήσου

pablo varela hEw2qUhk fw unsplash

Προκήρυξη – Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή Διευθυντριών/ντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της ΔΔΕ Δωδεκανήσου

Πρόσκληση ΔΕΠΠΣ για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.

Προκήρυξη – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή Διευθυντών Προτύπων Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.)