ΤΟΠΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ

ΩΝ1Ρ46ΜΤΛΗ-Ε3Λ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟΠΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΨΦΝΠ46ΜΤΛΗ-ΤΔ7 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 7185 5.12.22