Οριστικοί πίνακες μορίων αιτήσεων μετάθεσης (2022-23)μετά την εξέταση των ενστάσεων

Ανακοινώνονται οι πίνακες μορίων για τις αιτήσεις μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή που έχουν κατατεθεί στη ΔΔΕ Δωδεκανήσου  μετά την εξέταση των ενστάσεων.

(Σημειώνεται ότι οι πίνακες αυτοί δεν αφορούν εκπαιδευτικούς που κατέθεσαν αίτηση για βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση. Ο πίνακας μορίων αιτήσεων εκπαιδευτικών για βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση θα ανακοινωθεί σε επόμενη φάση)