ΤΟΠΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥΣ ( στο Μουσικό Σχολείο Ρόδου)

Τοπική προκήρυξη πρόσληψης ωρομίσθιων εκπαιδευτικών

κλάδου ΠΕ79.01 – ΤΕ16 ή ιδιωτών εμπειροτεχνών (ΕΜ16)

στη μουσική ειδίκευση Βιολοντσέλου και Παραδοσιακών Κρουστών

στο Μουσικό σχολείο Ρόδου για το διδακτικό έτος 2022-2023

6ΒΓΗ46ΜΤΛΗ-Υ6Γ