ΚΠΓ Β΄ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022

Οι εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας θα διεξαχθούν στο 1ο ΓΕΛ Ρόδου το Σάββατο, 26 Νοεμβρίου 2022.

Οι υποψήφιοι για τις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Ιταλική, Ισπανική και Γερμανική πρέπει να  προσέλθουν στο εξεταστικό κέντρο στις 07:00.

Οι υποψήφιοι για την Τουρκική γλώσσα πρέπει να προσέλθουν μισή ώρα πριν από την έναρξη της προφορικής τους εξέτασης σύμφωνα με το πρόγραμμα των προφορικών που αναρτάται στην ιστοσελίδα μας.

Το έγγραφο ταυτοπροσωπίας (αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή βεβαίωση ταυτοπροσωπίας από το Δήμο ή από τα ΚΕΠ για ανήλικους υποψήφιους κάτω των δώδεκα ετών)  και το «Δελτίο Εξεταζομένου» είναι τα δυο υποχρεωτικά έγγραφα που πρέπει να έχει στην κατοχή του ο υποψήφιος όταν προσέλθει για τις εξετάσεις του ΚΠΓ προκειμένου να του επιτραπεί η είσοδος μετά τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας.

Η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι προαιρετική για όλα ανεξαιρέτως τα πρόσωπα σύμφωνα με την ισχύουσα εγκύκλιο με αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 55384/30.9.2022 (ΦΕΚ Β’ 5129).

Ωρολόγιο_Πρόγραμμα_Εξετάσεων_ΚΠΓ_περιόδου_Β_2022

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ