ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

Πίνακες μορίων Αιτήσεων Μετάθεσης  εκπαιδευτικών Δ.Ε. έτους 2022-2023 – υποβολή ενστάσεων

 

Ανακοινώνονται οι πίνακες μορίων μετάθεσης εκπαιδευτικών των παρακάτω κατηγοριών :

Α) Από Περιοχή σε Περιοχή

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΠΥΣΔΕ ΣΕ ΠΥΣΔΕ ΕΤΟΥΣ 2022-23

Β) Από Περιοχή σε Περιοχή σε ΣΜΕΑΕ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ

Γ) Με εξειδίκευση στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα των κωφών και στη γραφή  ΓΡΑΦΗ BRAILLE των τυφλώνΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΦΗ BRAILLE ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ

Δ.Ανακοίνωση μορίων μετάθεσηςΕΕΠ – ΕΒΠ  έτους 2022-2023

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΕΠ-ΕΒΠ (ΕΤΟΥΣ 2022-2023)

 

Σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 126437/Ε2/14-10-2022 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ από 21-11-2022 μέχρι και 25-11-2022 θα υποβάλλονται ενστάσεις ηλεκτρονικά από τους εκπαιδευτικούς στο email του Τμήματος μεταθέσεων της Διεύθυνσης  gmet@dide.dod.sch.gr.

 

Επισημαίνεται ότι δεν προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις ανακοίνωση πινάκων με τα στοιχεία των αιτούντων μετάθεσης σε Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης , Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία.

 

Οι πίνακες μορίων αιτήσεων εκπαιδευτικών για βελτίωση θέσης και οριστική τοποθέτηση θα ανακοινωθούν σε επόμενη φάση