Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2022-2023

Διαβίβαση πρόσκλησης για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2022-2023

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΗ ΔΔΕ ΔΩΔΕΚΕΝΗΣΟΥ :ΔΔΕ Δ – ΣΩΣΤΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΛΑΔΩΝ_ΩΡΩΝ ΕΝ_Δ_2022_23

139560_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΠ_ΕΝ_Δ_2022_23_9Ψ2Γ46ΜΤΛΗ-Φ94

ΠΙΝΑΚΑΣ_ΕΚΠ_ΕΝ_Δ_2022_23