Ανακοίνωση πινάκων τοποθέτησης νεοδιόριστων εκπαιδευτικών ΣΜΕΑΕ και Γενικής

teacher ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

Ανακοινώνονται οι τοποθετήσεις των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών ΣΜΕΑΕ και Γενικής ως κατωτέρω:

Πίνακας τοποθετήσεων ΣΜΕΑΕ

Πίνακας τοποθετήσεων Γενικής

Οι τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών ΕΕΠ και ΕΒΠ θα γίνουν από το ΠΥΣΕΕΠ της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.