Ανακοινoποίηση κενών για τις τοποθετήσεις των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών στα ΤΕ

2y kang dFohf GUZJ0 unsplash

Σας ανακοινώνοποιούμε τα κενά για την τοποθέτηση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών στα Τμήματα Ένταξης

Κενά τμημάτων ένταξης