ΥΠΟΒΟΛΗ προτιμήσεων για την τοποθέτηση εκπαιδευτικών που αποσπάσθηκαν στη ΔΔΕ Δωδεκανήσου

Παρακαλούνται οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί στο ΠΥΣΔΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ για το διδακτικό έτος 2022-2023, όπως εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών από σήμερα Δευτέρα 11/7/2022 έως και Πέμπτη 14/7/2022 και ώρα 14:00, να δηλώσουν στην φόρμα που ακολουθεί μέχρι 20 σχολικές μονάδες του Νομού Δωδεκανήσου κατά σειρά προτίμησης.

Αίτηση για αποσπασμένους σε ΣΜΕΑΕ

Αιτηση για αποσπασμένους γενικής παιδείας