Προκήρυξη διεξαγωγής εξετάσεων Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής Α’ εξεταστικής περιόδου 2022

Σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. 40799/A5/8-4-2022  εγγράφου με θέμα: «Στοιχεία μαθητών της Γ΄ τάξης Γυμνασίου σχολικού έτους 2018-2019 που ολοκλήρωσαν  το πιλοτικό πρόγραμμα της υπό στοιχεία 211455/Δ2/6-12-2018 απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» επισυνάπτονται:

ΨΡΖΛ46ΜΤΛΗ-ΝΟ5

ΚΠΠ_2022_Δ Τ Προκήρ

Περιοχές Εξέτασης