Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για: 1. προσωρινή τοποθέτηση, 2. απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ

1.- Yποβολή αιτήσεων για προσωρινή τοποθέτηση όσων παρέμειναν στην διάθεση του ΠΥΣΔΕ

2.- Πρόσκληση εκπαιδευτικών για υποβολή αιτήσεων απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ

1,ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί :

Που παρέμειναν στην διάθεση του ΠΥΣΔΕ Δωδ/σου μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των οριστικών – οργανικών τοποθετήσεων

να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για προσωρινή τοποθέτηση

από  Τετάρτη  15 / 06 / 2022  μέχρι και Πέμπτη  30 / 06  / 2022 .

Επισημαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι καλούνται να προβούν σε αίτηση προσωρινής τοποθέτησης, δύνανται να επιλέξουν μέχρι και όλες τις σχολικές μονάδες της περιοχής τους, ιεραρχώντας τες σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους.

Αυτό συμβαίνει επειδή ακόμη δεν είναι γνωστά τα λειτουργικά κενά του Νομού , καθώς εκκρεμούν οι αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ και σε φορείς. Τα λειτουργικά κενά θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Δωδ/σου μετά την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών αποσπάσεων.

Online αίτηση ( ΓΙΑ  Π Ρ Ο Σ Ω Ρ Ι Ν Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ )

Επισημαίνεται επίσης ότι όσοι από τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι παρέμειναν στη διάθεση, επιθυμούν να αποσπαστούν σε άλλη περιοχή του Νομού, δύνανται να υποβάλουν ταυτοχρόνως και αίτηση απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ, αφότου όμως υποβάλουν αρχικά αίτηση προσωρινής τοποθέτησης.

Online αίτηση : ( ΓΙΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Ε Ι Σ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΔΕ )

2.ΑΠΟΣΠΑΣΗ  ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΔΕ    

 Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση  από  από  Τετάρτη  15/06/2022  μέχρι και Πέμπτη  30/06/2022 .

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ότι οι αποσπάσεις εντός ΠΥΣΔΕ θα διενεργηθούν σύμφωνα με την μοριοδότηση που εφαρμόζεται και στις αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ με βάση την εγκύκλιο 38342/Ε2/04.04.2022 του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Για τις αποσπάσεις θα ληφθούν υπόψη τα εξής κριτήρια :

  1. Συνολική υπηρεσία έως  31 / 8 / 2022  ( μόνο εκπαιδευτική σύμφωνα με την εγκύκλιο των μεταθέσεων )
  2. Συνυπηρέτηση
  3. Εντοπιότητα
  4. Οικογενειακοί λόγοι ( ΕΓΓΑΜΟΙ – ΠΑΙΔΙΑ )
  5. Σοβαροί λόγοι υγείας ( μοριοδοτούνται μόνο με Γνωμάτευση Α/θμιας ή Β/θμιας Υγειονομικής  Επιτροπής ή Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.)

Για αυτό οι ενδιαφερόμενοι εκπ/κοί μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης τους παρακαλούνται να  αποστείλουν  πρόσφατα δικαιολογητικά σκαναρισμένα στο e mail : gmet @dide.dod.sch.gr

Υπόχρεοι σε κατάθεση δικαιολογητικών είναι μόνο οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι διαθέτουν τα μοριοδοτήσιμα κριτήρια   2 – 5 .

Επισήμανση :

Εάν έχουν ήδη κατατεθεί στην υπηρεσία μας τα ως άνω δικαιολογητικά κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά 2021-2022 (για χρήση τους κατά τις φετινές αιτήσεις μετάθεσης, βελτίωσης ή οριστικής τοποθέτησης), δε χρειάζεται να υποβληθούν εκ νέου.

ΩΣΤΟΣΟ, εφόσον δεν έχουν κατατεθεί κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά, η υποβολή τους για την τρέχουσα διαδικασία αποσπάσεων εντός ΠΥΣΔΕ είναι απαραίτητη, καθώς σε διαφορετική περίπτωση στους ενδιαφερόμενους δε θα προσμετρηθούν τα σχετικά μόρια, όπως αυτά δηλώνονται στην αίτησή τους.  Τα δικαιολογητικά θα κατατεθούν με email στο :  gmet@dide.dod.sch.gr

Σημειώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν κατά την κρίση τους, όποιες σχολικές μονάδες επιθυμούν καθώς η υπηρεσία αδυνατεί να υπολογίσει τα λειτουργικά κενά , καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί οι αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ – αποσπάσεις σε Φορείς κ.λ.π.

Online αίτηση στην διεύθυνση:    ( ΓΙΑ   Α Π Ο Σ Π Α Σ Ε Ι Σ    ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΔΕ )