ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

teacher ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

Ανακοίνωση τοποθετήσεων εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας (ικανοποιηθέντων)  σε οργανικά κενά

Θα ακολουθήσει ανακοίνωση για τους εκπαιδευτικούς που παρέμειναν στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ για την έναρξη των δηλώσεων σε λειτουργικά κενά.